Ekrem Mamolu Esenler Otogarnn Alt Katlarn Gezdi Alnacak Nlemler Birka Cmleye Smaz Müzikler